MÜNAFİQLƏR


Allahı zikr etdikdə münafiqlərin qəlbində fiziki narahatlıq yaranır

Münafiqlər üçün gizli bir şey etmək qidadır. Mütləq gizli əxlaqsızlıq etmək istəyirlər....

Davamı...

Münafiqlərin şüuru dinə qapalıdır. Başa salarsan başa düşməz. Ancaq şeytanın hər təlqininə açıqdır

Münafiq küfrə heyrandır, hər əməlində, hər sözündə küfr aydın seçilir....

Davamı...

Münafiqin qəlbi daş kimidir, sevgisizdir.

Müsəlman ağıllı və imanlı olduğu üçün münafiqlərin hücumundan təsirlənməz....

Davamı...

Münafiqlər çox yalan danışdıqları üçün sözləri çox ziddiyyətli olur

Münafiqlər çox yalan danışdıqları üçün sözləri çox ziddiyyətli olur. Axmaq olduqları üçün yalanlarını unudub məntiqsiz danışırlar....

Davamı...

Münafiq müsəlmana sirrini açmaz, ancaq küfrə hər şeyini deyər, ona güvənər

Münafiq müsəlmana sirrini açmaz, ancaq küfrə hər şeyini deyər, ona güvənər...

Davamı...

Münafiqlərin xain ruhu həm baxışlarında, həm üzündə, həm də sözlərində sezilər

Münafiqlərin xain ruhu həm baxışlarında, həm üzündə, həm də sözlərində sezilər. ...

Davamı...

Münafiqlərin ən xoşuna gələn şeylərdən biri gizli söhbətlərdir

Münafiqlərin ən xoşuna gələn şeylərdən biri gizli söhbətlərdir. Gizli şəkildə əxlaqsızlıq etməkdən şeytani zövq alırlar....

Davamı...

Münafiq saxtakardır, ürəyindəki tamam başqadır, ancaq Allahı şahid tutmaq istəyir.

Münafiqlər möminlərə yaxşılıq toxunmasını istəməzlər. Buna görə şeytani yolla möminləri narahat etməyə çalışarlar....

Davamı...

Münafiqlərin xüsusiyyətləri

Münafiq əxlaqsız, şəxsiyyətsiz olduğunu özü də bilir. Bu murdarın odu davamlı özünü yandırır....

Davamı...

Allah´ın bəyəndiklərini çirkin qarşılayarlar

Münafiqlər Allah razılığına uymadıqları, Allah razılığına uyğun işləri çirkin gördükləri üçün azırlar. ...

Davamı...

Şeytanın firqəsi münafiqlər

Allahın elçisinə itaət Quranın əsas hökmlərindən biridir. Münafiqlərin ən azğın xüsusiyyəti bu hökmü pozaraq Allahın elçisinə üsyan deməkdir....

Davamı...