İman HƏQİQƏTLƏRİ


Öz ağırlığının 5000 misli qədər yük daşıya bilən qarışqalar

Qarışqaların bədən ölçüsü çox kiçik olsa da, öz ağırlıqlarının 5000 misli qədər yük daşıya bilirlər. Bəs onlar bunu necə bacarırlar? ...

Davamı...

Ağ ayılar

Ağ ayılar buzlu ərazilərdə yaşadıqları üçün onları soyuqdan qoruyan ağ, qalın kürkə sahibdirlər. ...

Davamı...

Milçək ovlayan bitki

Bitkinin bağlanma sürəti insan əlinin maksimum bağlanma sürətindən daha çoxdur. ...

Davamı...

Akasiya qarışqaları

Qarışqalarla akasiya ağacları arasındakı müştərək həyat tərzi təkamül nəzəriyyəsinə ağır zərbə vuran dəlillərdən biridir....

Davamı...

“Jomon Sugi” ağacı

Yaponiyada Yakuşima adasının ən yüksək dağının şimal ətəyində bitən bu yapon sidrinin uzunluğu 24 metr, diametri isə 6 metrdir....

Davamı...

Bitkilərin əlaqə sistemləri yeni texnoloji kəşfə ilham mənbəyi olmuşdur: bombaları və partlayıcı maddələri hiss edən bitkilər

Allah bitkilərdə xüsusi sistemlər yaratmışdır. Bu sistemlər sayəsində də özlərini qorumaq, ya da gizləmək üçün ətraf mühiti hiss edə və reaksiya verə bilirlər. ...

Davamı...

Görən, eşidən, toxunan və dad bilən bitkilər

Bitkilərin insanlar kimi gözləri yoxdur, lakin bizim gördüyümüzdən daha çoxunu görə bilirlər....

Davamı...

Köstəbəyin radar burnu

Ulduz burnun köstəbəyin ov etməsində çox böyük əhəmiyyəti vardır. Zəif görmə qabiliyyətinə sahib olan köstəbəklər tunel qazarkən bu çıxıntılarını böyük sürətlə irəli-geri yelləyirlər....

Davamı...

Yuxuya gedərək səhradakı yüksək temperatura tab gətirən bitkilər

Səhra bitkiləri yüksək temperatura və susuzluğa tab gətirmək üçün bir neçə üsuldan istifadə edir. Bunlardan biri də “yuxuya getmə” üsuludur....

Davamı...

Yeni kəşf edilən canlı növləri Allahın sonsuz elminin təzahürləridir

Günəş sisteminə səfərə çıxdığınızı düşünün....

Davamı...

Allergiyanı yaradan səbəblər

Dünya həyatında gözəlliklə əskiklik hər zaman bir aradadır....

Davamı...

Kimyəvi maddə istehsal edən mamaça torpaq qurbağası

“Alytes obstetricans” adlanan mamaça torpaq qurbağası Avropada yaşayan qurbağa növüdür. ...

Davamı...