Yaradılış DƏLİLƏRİ


«Current Biology» jurnalının quşların əcdadı yalanına cavabı

Myanmada kəşf edilən 99 milyon illik DIP-V-15103 saylı (adını paleobotanik Eva Koppelhusdan götürən) "Eva" fosili dekabr ayında bütün elmi sayt və jurnallarda geniş yer aldı...

Davamı...

ATLANTİK SİYƏNƏYİ

Bütün bu fosil nümunələri olduqca vacib həqiqəti ortaya qoyur. ...

Davamı...

ALBULOIDEI (QILÇIQLI BALIQ)

ALBULOIDEI (QILÇIQLI BALIQ)...

Davamı...

BAKTERİYANIN QÜSURSUZ QURULUŞU TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİ TƏKZİB EDİR

Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edənlər bilirlər ki, əslində, bakteriyaların quruluşu sadə deyil....

Davamı...

20 milyon illik hörümçək fosili (qalıq) bizə nəyi sübut edir?

Qarışqalardan ağaclara, yarasalardan köpək balıqlarına qədər olduqca müxtəlif növlərə aid yaşayan fosillər mövcuddur....

Davamı...

Fosillər təkamülü təkzib edir

Təkamül nəzəriyyəsi bütün canlıların bir-birlərindən törədiklərini iddia edir....

Davamı...

İlan balığı

Bu nümunədə, ilan balığının yanında fosilləşmiş digər balıq növləri də var....

Davamı...

Saxta ara keçid forma – Tiktaalik Roseae

Saxta ara keçid forma – Tiktaalik Roseae...

Davamı...

Pəri balığı (boarfish)

Təqribən 150 ildir davam edən paleontoloji fəaliyyətlər nəticəsində təkamülə dəlil olan bircə fosil də tapılmamışdır....

Davamı...

TOXUM

Bu toxum yaradılan bütün heyvanlar və bitkilər kimi, milyonlarla ildir heç bir dəyişikliyə məruz qalmamışdır....

Davamı...

Milçək

Bu canlı yaradılan bütün canlılar kimi, milyonlarla ildir heç bir dəyişikliyə məruz qalmamışdır....

Davamı...

Çaqqal kəllə sümüyü

Çaqqal kəllə sümüyü...

Davamı...