Peyğəmbərlər


Əsrlər boyu Peyğəmbərimizə (səv) artan heyranlıq

Uca Allah Peyğəmbərimizə (səv) ən son haqq kitab olan Qurani-kərimi vəhy etmiş, gözəl əxlaqı, təqvası və Allaha yaxınlığı ilə onu insanlara nümunə göstərmişdir....

Davamı...

Hz. İsa (ə.s) yer üzünə yenidən qayıdacaq

hz. İsa (ə.s) müxtəlif cəhətləri ilə digər peyğəmbərlərdən fərqli mövqeyə malikdir....

Davamı...

Hz. İsanın mübarizəsi

Hz. İsanın gəldiyi dövrdə yəhudilərin içində dini müxtəlif cür şərh edən bir çox məzhəb var idi. ...

Davamı...

Hz. İsanın (ə.s) həyatı, mübarizəsi və üstün əxlaqı

Allah`ın üstün xüsusiyyətlər bəxş etdiyi, əbədi cənnət yurdu ilə müjdələdiyi bu dəyərli elçisinin gətirdiyi haqq dinin adı bu gün yer üzündə qalsa da, özü təhrif olunmuşdur. ...

Davamı...

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) igid dostları: Əshabi-kiram

Peyğəmbərimizi (s.ə.v) görən, ona iman gətirib onunla birlikdə fəaliyyət göstərən insanlara “səhabə” deyilir....

Davamı...

Hz. Mehdinin (əs) mübarizəsi necə olacaq?

mübarizədə hz. Mehdinin (əs) əsrarəngiz möcüzələr göstərəcəyini düşünmək yanlışdır. ...

Davamı...

Dəyərli peyğəmbərimizin (səv) gözəl əxlaqını dərk etmək

Peyğəmbərimiz (səv) 1400 il əvvəl dünyaya gəldikdə Ərəbistan yarımadasında barbarlıq və vəhşilik hökm sürürdü...

Davamı...

Hz. Mehdi sevgi və mərhəmətlə insanları İslam əxlaqına dəvət edəcək

Hz.Mehdi çox üstün əxlaqa sahib olan mübarək bir şəxsdir. ...

Davamı...

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) möminlər arasındakı sevgini tövsiyə edən sözləri

Sizə verdiyi nemətlərdən ötrü Allahı sevin, məni də Allah məni sevdiyi üçün sevin...

Davamı...

Peyğəmbərimizin (səv) möminlərə sevgini tövsiyə etdiyi sözləri

“Rəsulullah (səv) buyurdu ki: Biriniz qardaşının (Allah rizası üçün) əxlaqını sevirsə, bunu ona söyləsin”....

Davamı...

Hz. Lut (ə.s)

Quranda "hökm və elm" verilən peyğəmbər olaraq bəhs edilən hz. Lut, Nuh peyğəmbər kimi ümmətinə uzun illər haqq dini təbliğ etmişdi. ...

Davamı...

Hz. Muhəmmədin (səv) kitab əhlinə olan nümunəvi münasibəti

Ədalət istəyən ədalət görəcək, nə zalım olacaq, nə də zülm ediləcək...

Davamı...