Quran möcüzələrİ


İnsan bədənində Allahın Rəhman və Rəhim isimlərinin təzahürləri

İnsan bədənindəki təqribən 100 trilyon hüceyrənin, sümüklərin, tənəffüs sisteminin, ifrazat vəzilərinin, orqanların, bütün toxumaların və digər bütün incəliklərin sahibi və Yaradıcısı üstün qüdrət sahibi Allahdır....

Davamı...

Haman və qədim Misir abidələri

Quranda qədim Misir haqqında verilən məlumatların bəziləri yaxın dövrə qədər məxfi qalmış bir çox tarixi faktları aşkara çıxarmışdır. ...

Davamı...

Hz. Musa və dənizin yarılması

Firon kimi tanınan Misir hökmdarları qədim Misirin çox tanrılı batil dinində tanrı olaraq qəbul edilirdilər. ...

Davamı...

Firona və onun yaxın ətrafına gələn bəlalar

Firon və onun yaxın ətrafı öz çox tanrılı sistemlərinə, bütpərəst inanclarına elə bağlı idilər ki, hz. Musanın möcüzələrlə gəlməsi də onları bu batil inanclarından döndərə bilməmişdi....

Davamı...

Hz. Musadan sehrbaz kimi bəhs edilməsi

hz-musadan-quranda-sehirbaz-kimi-behs-edilmesi...

Davamı...

Sodum və Qomorra şəhərləri

Lut Peyğəmbər İbrahim Peyğəmbərlə eyni dövrdə yaşayıb. Hz. Lut hz. İbrahimə qonşu olan bir qövmə elçi kimi göndərilmişdi....

Davamı...

Səba xalqı və Arim seli

Səba xalqı Cənubi Ərəbistanda yaşamış dörd böyük sivilizasiyadan biridir. Səba qövmündən bəhs edən mənbələrdə onların finikiyalılar kimi ticarətlə məşğul olan bir dövlət olduğu bildirilir....

Davamı...

Hicr xalqı

Quranda haqqında bəhs edilən xalqlar barəsində ən çox məlumata malik olduğumuz qövmlərdən biri Səmud qövmüdür. Tarixi mənbələr Səmud adlı bir qövmün, həqiqətən, yaşadığına eyham edir. ...

Davamı...

İrəm şəhəri

1990-cı illərin əvvəllərində dünyanın tanınmış qəzetləri çox mühüm bir arxeoloji qazıntıya "Möhtəşəm ərəb şəhəri tapıldı", "Əfsanəvi ərəb şəhəri tapıldı", "Qumluqların Atlantidası - Ubar" başlıqları ilə geniş y...

Davamı...

Nuh tufanı

«Biz Nuhu öz tayfasına göndərdik. Nuh onların arasında min ildən əlli əskik qaldı. Onlar zülm edərkən tufan onları yaxaladı». (Ənkəbut surəsi, 14) ...

Davamı...

Quranda "Firon" kəlməsi

Əhdi-ətiqdə hz. İbrahimlə hz. Yusifin dövründə Misir hökmdarından firon olaraq bəhs edilir. Halbuki, firon hər iki peyğəmbərdən sonra işlədiləcəkdi. ...

Davamı...

Quran Allah`ın sözüdür

Elmi mövzularda, keçmişdən və gələcəkdən verilən xəbərlərdə, ya da riyazi şifrlərdə o dövrdə heç bir insan tərəfindən bilinməyən həqiqətlər ayələrdə xəbər verilir...

Davamı...