Quranda Sədaqət


Sədaqətin önəmi

Sədaqət Allaha qəlbən iman gətirən möminlərin ən bariz xüsusiyyətlərindən biridir. ...

Davamı...

Allaha olan sədaqət

Möminlər Allahın onlara verdiyi ağılla doğru düşünən və Allahın gücünü və elmini layiqincə təqdir edən insanlardır. ...

Davamı...

Allaha sadiq qalmaq

İnsanlar həyatları boyu özlərinə maddi və ya mənəvi baxımdan mənfəət gətirəcək bir çox fürsətlə qarşılaşırlar. ...

Davamı...

Sədaqətin qarşılığı-Allahın rizası

Güclü sədaqət duyğusuna sahib insanın dərin imana sahib olduğu da aydındır...

Davamı...

Kəhf əhli

Möminlər Quran əxlaqını təbliğ etmək və insanları doğru və gözəl olana dəvət etmək üçün böyük səy göstərməkdə istəklidirlər...

Davamı...

Möminlər Allaha sadiqdirlər və Allahın rizasını qazanmaq üçün infaq edərlər

Allah müxtəlif dövrlərdə bir çox qövmə elçilər və peyğəmbərlər göndərmiş və Öz qatından haqq kitablar endirmişdir....

Davamı...

Sədaqətin açarı: Allah sevgisi və Allah qorxusu

Gerçək sevgi və bağlılıq insanın ancaq Allahın böyüklüyünü və imanı qavraması ilə yaşana bilər. ...

Davamı...

Sədaqətin əhəmiyyəti

Sədaqət səmimi qəlbdən Allaha iman gətirən möminlərin ən əsas xüsusiyyətlərindən biridir. ...

Davamı...

Cahiliyyə cəmiyyətinin yanlış sədaqət anlayışı

Cahiliyyə cəmiyyətindəki insanların sədaqət anlayışını formalaşdıran əsas ünsür mənfəətdir....

Davamı...

Sədaqətin mənası

Quran əxlaqından uzaq yaşayan bəzi insanlar doğru yol onlara göstərilsə də bu dəvətdən imtina edirlər....

Davamı...