MÜNAFİQLƏR


Münafiqlər qəlblərində olmayanları söyləyərlər

Möminlər Allahı çox xatırlayan, için-için Ona dua edib yönələn və Ondan bağışlanma diləyən şəxslərdir...

Davamı...

Münafiqlər təkəbbürlüdürlər

Münafiqlər qürurlu olduqları üçün möminləri də özlərindən aşağı görürlər. ...

Davamı...

Münafiqlər yaxşılığa mane olar,pislik etmək üçün yarışar

Dinin və möminlərin faydasına olan fəaliyyətlərə mane olmağa çalışırlar....

Davamı...

Riyakarlıqdan uzaq olmaq

İkiüzlülük nəfsin insanları təşviq etdiyi Quran əxlaqına uyğun olmayan davranışdır.Səmimiyyətsizlikdən qaynaqlanan riyakarlıq ixlasımızın zədələnməyinə səbəb olur....

Davamı...

Münafiqlər mömin cəmiyyətinin içindən çıxarlar

Möminlərin olmadığı bir mühitdə ancaq Quranda müşrik, ya da inkarçılar olaraq adlandırılan şəxslərdən bəhs edilə bilər....

Davamı...

HƏVƏS VƏ HƏRİSLİK XOŞBƏXT OLMAĞA MANE OLUR

Allah Quranda insanların nəfsinin iki xüsusiyyətinin olduğunu bildirir....

Davamı...

Münafiqlər tez ümidsizliyə qapılarlar

Münafiqin ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri də nə qədər özünü güclü göstərməyə çalışsa da, ən kiçik bir hadisədə belə dərhal ümidsizliyə və pessimizmə qapılmasıdır....

Davamı...

MÖMİNLƏRƏ QARŞI QORXU VƏ NARAHATLIQ İÇİNDƏDİRLƏR

Münafiqlərin başqa bir xüsusiyyəti davamlı qorxu psixologiyasında olmalarıdır. ...

Davamı...

Münafiqlərin əlamətləri

Allah Quranda münafiqlərin bir çox xüsusiyyətini tərif edərək möminləri bu inkarçı qrupa qarşı xəbərdar etmişdir. ...

Davamı...

Münafiq kimdir?

Quranda münafiqlər iman gətirmədikləri halda, iman gətirmiş kimi görünən, ona görə də aralarında yaşadıqları möminlərdən mənfəət əldə edəcəyini düşünən ikiüzlü insanlar kimi tərif edilirlər. ...

Davamı...

Quranı dərk etməzlər

Möminlərin arasında yaşayan münafiqlər səmimiyyətsizliklərini gizlətməyə çalışsalar da bir çox mövzuda əsl üzlərini ələ verən davranışlar göstərirlər. ...

Davamı...

Xarici görünüşləri aldadıcıdır

"... əlamətləri, səcdə izindən üzlərindədir..." (Fəth surəsi, 29)...

Davamı...