İSLAMİ hökmlər


Allahın ayələrinin inkar edildiyi yerdən uzaqlaşmaq

Pislərin məsləhəti ilə getməyən, günahkarların yolunda dayanmayan, rişxəndçilərin arasında oturmayan insan necə də xoşbəxtdir!...

Davamı...

Etməyəcəyi şeyi deməmək

Etməyəcəyi şeyləri demək Quran əxlaqına uyğun yaşamayan, Quran əxlaqından xə-bərsiz olan insanlara xas olan xüsusiyyətlərdəndir. ...

Davamı...

Dinin hökmünü yerinə yetirməyi ticarət və ya əyləncədən üstün tutmaq

«Onlar bir alışveriş, yaxud bir əyləncə gördükləri zaman səni ayaq üstə qoyub ona tərəf cumdular. De: «Allah dərgahında olan savab əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır!» (Cümə sur...

Davamı...

Allahı xatırlamaqda zəiflik göstərməmək

«Allahı unutduqları üçün Allahın da onları özlərinə unutdurduğu kimsələrə bənzəməyin! Onlar fasiqlərdir!» («Həşr» surəsi, 19)...

Davamı...

Qədər (Tale)

Baş verən bütün hadisələri yaradan, idarə edən, bu hadisələrin başlanğıc və sonlarını təyin edən Allah`dır. ...

Davamı...

Gücünün yetdiyi qədər Allah`dan qorxmaq

İnsan Allah`dan nə qədər çox qorxarsa, Onun qatında bir o qədər üstün olar. ...

Davamı...

Allah`ı haqqı ilə təqdir etmək

Allah`ı layiqincə qiymətləndirmək imanın ən vacib şərtlərindəndir....

Davamı...

Quran əxlaqı

Quran əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə son dərəcə qüsurlu əxlaq anlayışı mövcuddur....

Davamı...

İslam terroru lənətləyir

Allah insanlara pislikdən çəkinməyi əmr etmiş, zülmü, zorakılığı, öldürməyi, qan tökməyi qadağan etmişdir....

Davamı...

İslam birliyini istəməyənlər İslam dünyasında tökülən qandan məsuldurlar

İslam əxlaqının hakim olması Rəbbimizin hökmüdür, səmimi və şirk qoşmadan iman gətirən qullarına verdiyi vəddir....

Davamı...

İslam dinində məcburiyyət yoxdur, hər bir insan ibadətində və inancında azaddır

İslamın təbliğ edilməsi və İslamın hökmlərinin təqdim etdiyi gözəl əxlaqın tanıdılması hər müsəlmanın üzərinə düşən vəzifədir....

Davamı...

İslam dünyasında parçalanmanın səbəbləri

Tarix göstərir ki, İslam dünyası ancaq özündəki dəyərlərə sahib çıxdığında yüksələ bilir....

Davamı...