MÖMİNLƏR


Möminlərin təvəkkül və təslimiyyətlərinin ardındakı sirlər

Təvəkkül dərin imanlı, Allahın gücünü təqdir edə bilən və Ona yaxın olan möminlərə xas bir xüsusiyyətdir. ...

Davamı...

Təvəkkül dərin imanlı möminlərə xas bir xüsusiyyətdir

Təvəkkül dərin imanlı, Allahın gücünü təqdir edə bilən və Ona yaxın olan möminlərə xas bir xüsusiyyətdir....

Davamı...

Möminlərin simasında nur,inkar edənlərin simasında isə zillət olur

Hər hansı bir insanın imanına və ya günahkar olmasına görə üzündə fiziki dəyişikliyin əmələ gəlməsi Allahın böyük möcüzəsi və Quranda bildirdiyi vacib sirridir....

Davamı...

Mal-mülkdən əskilmə ilə imtahan

İnsanların bir çoxunun həyatda ən önəmli məqsədlərindən biri mal-mülk zənginliyinə sahib olmaqdır. ...

Davamı...

Qardaşlıq və həmrəyliyin möminlərə qazandırdığı güc

Allah rizası üçün həmrəy olmaq möminlərin gündəlik həyatda və çətinliklər qarşısında müvəffəqiyyət əldə etməsinin vacib sirridir. ...

Davamı...

Möminlərin fədakarlığı

Quran əxlaqına uyğun yaşayan bir insan gün ərzində nəfsinin eqoizmindən çəkinərək sahib olduğu şeyləri ətrafındakı insanlarla bölüşməyə çalışır....

Davamı...

Möminin Sədaqəti

Sədaqət Allah’a qəlbən iman edən möminlərin ən bariz xüsusiyyətlərindən biridir. ...

Davamı...

Bütün nemətlərin ən üstünü: Allahın razılığı

Möminin Allah rizasını qazanmasından dolayı hiss etdiyi sevinc və xoşbəxtlikdir....

Davamı...

Möminin heç nə üçün kədərlənib məyus olmaması imanı doğru anladığını göstərir

İnsanın gözlərini dünyaya açdığı andan etibarən qarşılaşdığı hər hadisəni, eşitdiyi hər sözü, gördüyü hər təfsilatı yaradan Allah`dır....

Davamı...

Mömin çoxluğa deyil, Allahın rizasına tabe olar

Onlara hər hansı bir yanlışları xatırladıldıqda dərhal bu bəhanəni irəli sürərək özlərini haqlı çıxarmağa çalışırlar. ...

Davamı...

Namazın möminlərin ruhuna yaydığı bərəkət

Möminin gündə beş vaxt açıq şüur, dərin hörmət ilə, Allah`a qarşı acizliyini bilərək alnını səcdəyə qoyması və namaz ibadətini yerinə yetirməsi, namazlarını böyük diqqətlə qoruması çox əhəmiyyətlidir....

Davamı...

Səbirli olmaq

Allahın Quranda tərif etdiyi gözəl əxlaqın bəzi cəhətlərinə uyğun yaşayan insanlar hər bir cəmiyyətdə var. ...

Davamı...