Ayəlİ rəsmlər


Nur surəsi 64

Allah onlara nə etdiklərini bildirəcəkdir. (Nur surəsi 64)...

Davamı...

Əraf surəsi 55

Rəbbinizə acizanə, həm də gizlicə dua edin! (Əraf surəsi 55)...

Davamı...

Hədid surəsi 28

Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir. (Hədid surəsi 28)...

Davamı...

Bəqərə surəsi 82

İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə Cənnət sakinləridir­. Onlar orada əbədi qalacaqlar! (Bəqərə surəsi 82)...

Davamı...

Fussilət surəsi,53

....Məgər Rəbbinin hər şeyə şahid olması kifayət deyil?(Fussilət surəsi,53)...

Davamı...

Maidə surəsi,39

...Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir. (Maidə surəsi,39)...

Davamı...

Kəhf surəsi 23-24

Heç bir şey barəsində: “Mən onu sabah edəcəyəm!”– demə! Ancaq: “Əgər Allah istəsə!” (“inşaAllah”- de!) (Kəhf surəsi 23-24)...

Davamı...

İnsan surəsi 20

(Cənnətdə) hara baxsan nemət və əzəmətli səltənət (nişanəsi) görərsən. ( İnsan surəsi 20)...

Davamı...

Bəqərə surəsi 152

Siz Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Məni inkar etməyin! (Bəqərə surəsi 152)...

Davamı...

Allah onların gələcəyini də, keçmişini də bilir.
(Taha surəsi 110)

Allah onların gələcəyini də, keçmişini də bilir. (Taha surəsi 110)...

Davamı...

Heç kəsi Allaha oxşatmayın.. (Nəhl surəsi 74)

Heç kəsi Allaha oxşatmayın.. (Nəhl surəsi 74)...

Davamı...

Ey Məryəm! Rəbbinə itaət et, səcdə qıl və rükuya gedənlərlə birlikdə rükuya get!” (Ali İmran surəsi 43)

Ey Məryəm! Rəbbinə itaət et, səcdə qıl və rükuya gedənlərlə birlikdə rükuya get!” (Ali İmran surəsi 43)...

Davamı...