Quran


Rəbbindən nazil olunanı oxu!

Quran, içərisində hər şey haqqında məlumatın mövcud olduğu üstün bir kitabdır. ...

Davamı...

Quranda mübahisə

İnsanın yaradılış məqsədi sadəcə olaraq Allaha qulluq etmək, Ona ibadət etmək və cənnəti qazanmaqdır. ...

Davamı...

Quranı rəhbər tutmaq

Özünə rəhbər olaraq Quranı və Peyğəmbərimizin (səv) yolunu seçən bir insanın həyatı digər insanlardan çox fərqli olur. ...

Davamı...

Quranda bütün peyğəmbərlər təriflənir, müsəlmanlar hz. Musa (əs) və hz. İsanı (əs) qəlbən sevirlər

Allah tarixin hər dövründə Öz vəhyini insanlara elçiləri vasitəsilə çatdırmışdır. ...

Davamı...

Allah insanları Quranla xəbərdar edib qorxudur

Quranın ən önəmli özəlliklərindən biri də insanları sonsuz cəhənnəm əzabına qarşı xəbərdar edən ayələr ehtiva etməsidir. ...

Davamı...

Nümunəvi Quran nəsli yetişdirməyin əhəmiyyəti

Bir çox insanlar özlərinə başqa birisini örnək alır və ona bənzəməyə çalışırlar. Hətta danışıq və hərəkətlərinə qədər o şəxsi təqlid edir,...

Davamı...

Tək hökm verən Allah`dır

İman edənlər isə həmişə və hər yerdə Allah`ın əmrinə görə hərəkət edir, Quranda qadağan edilən hər düşüncədən və hər əməldən uzaq dururlar....

Davamı...

Quran əxlaqının tələb etdiyi şəfqət

Sülh və sevgi dini olan İslam iman gətirənlərin bütün insanlara ədalətli və yaxşı davranmalarını tələb edir....

Davamı...

Quranı dinləməyənlərin böyük qəfləti

Şeytanın yolu ilə gedən insanlar bütün kainatı yoxdan var edən Allah`ı inkar etdikləri üçün gördükləri hər varlığa ayrı-ayrılıqda mənlik verirlər. ...

Davamı...

Hər problemin həlli Qurandadır

Quran əxlaqından uzaq yaşayan insanların düşüncə və davranış tərzinə görə meydana gələn ictimai quruluş həmin insanlara və cəmiyyətə böyük sıxıntı gətirir....

Davamı...

İnsanlar Quranda bildirilən həqiqətlərdən niyə qaçırlar?

İnsanların əksəriyyəti adət-ənənələrlə, yanlış məlumatlarla və keçmişdən qalma yalan və yanlışlarla birləşdirdikləri dinlərini özünəməxsus şəkildə tətbiq edirlər....

Davamı...

Qurana görə cəsarət nədir?

Bu insan vicdanının səsinə qulaq asıb ən çətin anda belə haqqı qorumaqda cəsarətli olar. ...

Davamı...