Ayəlİ rəsmlər

Tövbə surəsi 51


Tövbə surəsi 51

De: “Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim Himayədarımızdır. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər!”

(Tövbə surəsi 51)