Peyğəmbərlər

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) möminlər arasındakı sevgini tövsiyə edən sözləri


Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) möminlər arasındakı sevgini tövsiyə edən sözləri

Miqdam ibn Madikərib (r.ə.) belə bildirir:

«Rəsulullah (s.ə.v.) buyurdu ki: Biriniz qardaşının (Allah rizası üçün) əxlaqını sevirsə, bunu ona söyləsin».

Ata əl-Xorasani bildirir: «Rəsulullah (s.ə.v.) buyurdu ki: «Əllə görüşün ki, qəlblərdəki kin getsin, hədiyyə alıb-verin ki, bir-birinizə qarşı sevgi yaransın və aradakı düşmənçilik bitsin».

«Hədiyyələşin, bir-birinizi sevin, «Bir-birinizə yemək payı verin. Bu, ruzinizdə genişlik hasil edər».

«Allahın yanında ən sevimliniz dostluq quran və onunla dostluq qurulanlarınızdır. Allah yanında heç sevimli olmayanınız isə təqib edənlər, dostlar arasını açanlardır».

«İki qardaş (iki dost) iki əl kimidir. Biri o birini yuyar».

«Bir-birinizə üz çevirməyin! Bir-birinizə kin saxlamayın! Bir-birinizlə dostluğunuzu kəsməyin! Ey Allahın bəndələri, qardaş olun!!!».

«Sizə verdiyi nemətlərdən ötrü Allahı sevin, məni də Allah məni sevdiyi üçün sevin».
«Allah rizası üçün təvazökar olanı Allah ucaldar. Təkəbbürlü olanı Allah alçaldar. Allahı çox ananı Allah sevər».