DİGƏR varlıqlar


Quran oxuyarkən şeytandan Allah´a sığınmaq

Al­lah bir sınaq olaraq şey­ta­nı in­san­la­rın dü­şün­cə­lə­ri­nə giz­li təl­qin­lər edən xü­su­siy­yət­də ya­ra­dıb....

Davamı...

Cəhənnəmin varlığını əsla unutmayın!

Cəhənnəmin varlığını əsla unutmayın! ...

Davamı...

Şeytan insanların düşmənidir

Şeytanın insanın əsl düşməni olduğu bir çox ayədə bildirilmişdir ...

Davamı...

Şeytanın gücü yalnız dəvət etməyə çatar

Şeytanın insanı nəyəsə məcbur etmək gücü yoxdur. ...

Davamı...

Azğın əməlləri cəlbedici göstərir

Şeytan öz təsiri altına aldığı kimsələrə elədiyi azğın əməlləri gözəl və cəlbedici göstərir....

Davamı...

Şeytan şübhəyə və tərəddüdə salır

Şeytanın istifadə etdiyi bir başqa yol isə insanları şübhə və tərəddüdə salmaqdır. ...

Davamı...

Yalan vədlər verir

Şeytan insanları azdırmaq üçün saxtakarlıq fəndindən istifadə edir. ...

Davamı...

Şeytan hiyləgər və yalançıdır

Şeytan insanları doğru yoldan uzaqlaşdırmaq üçün, əvvəlcə, həqiqətlərin üstünü örtür. ...

Davamı...

Şeytanın əmri: “Düşünməyin”!

Düşünmə qabiliyyəti insana qısa dünya həyatında verilən ən böyük nemətlərdən biridir....

Davamı...

Şeytanın hiyləsi: təşviş

İman gətirməyən insanlar şeytanın təsiri ilə bir çox yanlış məlumatı öyrənir və bunları həyatlarında tətbiq edirlər. ...

Davamı...

Quranda cinlər

Unutmaq olmaz ki, cinlər də eynilə insanlar kimi Allaha qulluq etmək üçün Allahın yaratdığı varlıqlardır....

Davamı...