İnkar edənlər


Səmimi insanlar şeytana itaət etməzlər

Şeytan Allah`ın hüzurundan qovulduqdan sonra insanları da özü kimi azdıracağına and içmiş və hiyləgər fəaliyyətlərinə başlamışdır. ...

Davamı...

İnkarçıların fikri hücumları

İnkarçı cəmiyyətlər tarix boyu iman edənlərin Allah yolunda olmasını, dini yaşamasını və təbliğ etməsini öz batil inancları yönündən təhlükəli görmüşlər....

Davamı...

İnkarçıların dünyadakı sonu

Allah inkarçılar üçün axirətdə əbədi əzab hazırlamışdır....

Davamı...

Dinsizliyin yanlış təlqini: sabit fikirli olmaq

İnkarçıların Quranı dinləməmələrinin, ondan qaçmalarının səbəblərindən biri də yanlış və sabit fikirli olmalarıdır....

Davamı...

Alova çağıran ənənə: Ataların dininə bağlılıq

Həqiqətən də, iman gətirməyən insanların tutduğu yol əcdadlarının yolu, oxuduqları da əcdadlarının əsərləridir....

Davamı...

Dinsizliyin iqtisadiyyatı

Quran əxlaqını rəhbər etmiş bir cəmiyyətdə israf olmaz, zəngin cəmiyyət meydana gələr....

Davamı...

"Allah məni bağışlayar" deyərək özlərini aldadanlar

Allah qorxusu olmayan, etdiklərinin qarşılığında cəza görəcəyinə inanmayan insan hər cür pisliyi, zülmü rahatlıqla edə bilər. ...

Davamı...

Dəccaliyyətin iki qaranlıq qolu: Dinsizlik və xurafat

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) axırzamandan bəhs edən bir çox hədisində dəccalın qiyamətin ən əsas əlamətlərindən biri olduğunu bildirmişdir. ...

Davamı...

Nəfsə uyğun din planları

Nəfsin istəkləri, rahatlığı və məmnuniyyəti üzərinə qurulan həyat insanları dünyada və axirətdə ancaq uçuruma aparar. ...

Davamı...

İman gətirməyənlərin həyatını kabusa çevirən hiss: Qorxu

İman gətirməyən insanlar Allah sevgisini bilmədikləri üçün bir-birlərinə səmimi sevgidən qaynaqlanan mərhəmət də göstərə bilmirlər. ...

Davamı...