MÜNAFİQLƏR


İman etmədikləri halda, iman etmiş kimi görünərlər

Münafiqlər mənfəətlərinə möminlər vasitəsilə qovuşacaqlarını düşündüklərindən mömin təqlidi etmək üçün böyük səy göstərirlər....

Davamı...

Münafiqlər mömin cəmiyyətinin içindən çıxarlar

Münafiqlərin möminlərin arasında yaşamalarının əsas səbəblərindən biri mömin birliyini daxildən məhv etməkdir....

Davamı...