MÖMİNLƏR


Möminlərin etdiyi səhvlərdə də xeyir vardır

Cahiliyyə cəmiyyətlərinin ən çox çəkindiyi mövzulardan biri səhv etməkdir....

Davamı...

Dünya nemətlərinin keçici olduğunun fərqində olan möminlərin həyatı

Möminlər bu üstün əxlaqları səbəbi ilə inkarçıların sıxıntılı həyatının tam əksinə, çox gözəl həyat sürürlər....

Davamı...

Möminlərin həqiqi məskəni: Cənnət

Allah mömin olaraq onun hüzuruna gələnlərə əbədi qalacaqları cənnəti vəd edib. Şübhəsiz ki, Allahın vədi qəti bir sözdür....

Davamı...

Möminlər Quran əxlaqını nöqsansız yaşayırlar

Möminlərin həyatda tək ölçüsü Quran ayələri və Peyğəmbərimizin (səv) sünnəsidir....

Davamı...

Kamil iman sahibi olan mömin...

Dualarından sonra verilən nemətlərə nankorluq etməz....

Davamı...

Möminin əsl həyatı axirətdədir

Dünya nemətlərini əldə etmək üçün sıxıntıya düşmək yanlışdır. Dünya nemətləri Rəbbimizin qullarına verdiyi lütfdür ...

Davamı...

Hər şeyi xeyrə yozmaq

Gün ərzində möminin heç bir şeyə üzülməməsi onun imanı doğru anladığını göstərir....

Davamı...

Möminlər üçün hər hadisədə xeyir vardır

Hər insanın həyatında çətinlik kimi gördüyü vaxtlar olur. Quran əxlaqından uzaq insanların bir çoxu bu zamanları üzüntülü duyğularla keçirirlər. Belə mühitlərdə əsəbi və gərgin davranırlar. ...

Davamı...

Şeytan möminlərə qorxaqlığı təlqin edə bilməz

Möminlər şeytana və onun tərəfdarlarına qarşı çox cəsurdurlar. Şeytan onlara nə etdirmək istəyirsə, əksini edərək qarşılıq verirlər....

Davamı...

MÖMİNİN HƏR ANI XEYİR VƏ GÖZƏLLİKDİR

Mömin təvəkküllü olacaq. Səbir kasası daşdı demək “mən imandan çıxdım” mənasına gəlir. ...

Davamı...

Möminin ən vacib xüsusiyyətlərindən biri: Qətiyyət

Qətiyyət Allah’ın Quranda xəbər verdiyi əxlaqlardan biridir. Peyğəmblərin və saleh möminlərin ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir....

Davamı...

GÖZƏL SÖZƏ ƏMƏL ETMƏKMİ?

Allah’ın dinini təbliğ etmək, Quranla öyüd vermək, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək, Allah’ın ayələrini xatırlatmaq bunların hamısı dəvətdir və ən xeyirli, ən gözəl sözlərdir....

Davamı...