MÖMİNLƏR


Xəstələndiyi zaman

İmanlı bir düşüncəyə sahib olan bir insan hər hansı xəstəlik halında da son dərəcə səbirli və təvəkküllüdür. ...

Davamı...

İş zamanı

Yetkin insanların çoxu günün mühüm bir hissəsini gördüyü işlə maraqlanaraq keçirir. ...

Davamı...

Cənnətdə möminlərin yaşadığı yerlər

Cənnətdə köşklərin tikintisi və döşəməsi ən keyfiyyətli materiallardan, ən gözəl rənglərdən istifadə olunmaqla həyata keçirilib. ...

Davamı...

Mömin mübahisə etməkdən və hirslənməkdən çəkinməlidir

Hər şeyin sahibi Rəbbimiz olan Uca Allahdır. Allah istədiyi insana Özünün istədiyi qədər ruzi verir....

Davamı...

Mömin İstehza etməkdən çəkinməlidir

Möminlər arasında istehza etməyin heç bir növünə qətiyyən izn verilmir. ...

Davamı...

Təbliğat aparan möminin malik olmalı olduğu keyfiyyətlər

İnsanın imanının sağlamlığını göstərən ən mühüm xüsusiyyət-lərdən biri səbirdir. ...

Davamı...

Allahın möminləri inkarçıların planlarından qurtarması

Quranda söylənilən bir çox qövmün həlakı bu gün arxeoloji qazıntılar zamanı üzə çıxarılmışdır....

Davamı...

Möminlərə atılan zina böhtanı

Möminlər arasından çıxan bəzi kimsələr mömin bir qadına çirkin bir böhtan ataraq olduqca böyük bir xətaya düşmüşdülər....

Davamı...

Möminlərin gücü ixlasdandır

insanlar arasında həqiqi birlik, həqiqi dostluq və ittifaq təmin edəcək yeganə güc vardır, o da imandır....

Davamı...

İman gətİrənlər Cənnətlə müjdələnİr

Onlara dünyada da, axirətdə də müjdə vardır. Allahın sözləri heç vaxt dəyişməz. Bu, ən böyük qurtuluş və uğurdur. (Yunis surəsi, 64)...

Davamı...

Möminlər nəfslərini tərbiyələndirirlər

İnsanın dünya həyatında olan imtahanındaki ən böyük düşmənlərindən biri nəfsidir. ...

Davamı...

Möminlər tam yəqinliklə iman gətirər

Qəti iman insanın heç bir şübhə duymadan Allah`ın varlığına, təkliyinə, qiyamət gününə, cənnətə və cəhənnəmə iman gətirməsi deməkdir....

Davamı...