MÖMİNLƏR


Ülfət pərdəsi səmimi təfəkkürlə qalxar

Din əxlaqını yaşamayan insanlar bir mövzu üzərində dərin düşünməyə çalışmırlar....

Davamı...

Tərslik, sıxıntı və ya çətinliklər əslində bir hədiyyədir

Bəzi insanlar istəmədikləri hadisələr baş verəndə buna tərslik deyirlər....

Davamı...

Bir gün yox, bir ömür boyu şükür etmək

İnsanın hər bir vəziyyətdə şükür edə bilməsi, Allaha çox dərin və qarşılıqsız sevgi bəsləməsi, Onun uca vəsflərini çox yaxşı qavraması ilə birbaşa əlaqəlidir. ...

Davamı...

Gələcək qorxusu vicdana uyğun qərarlar qəbul etməyə mane olmamalıdır

Şeytan iman və imansızlıq arasında seçim etməkdə olan insanlara bu mühüm həqiqəti unutduraraq yaxınlaşır...

Davamı...

Qədəri bilmək möminlər üçün rahatlıq və hüzur vəsiləsidir

Çətinliklərlə asanlıqların, rahatlığın, hüzurun müqayisəsindən meydana gələcək yüksək bir zövq qaynağıdır....

Davamı...

Əsl dinclik təvəkküldədir

Əslində insanlar kiçik yaşlarından etibarən bir-birlərinə güvənərək yaşamaq istəyirlər. Hər şeylərini sığortalamaq məcburiyətində hiss edirlər özlərini....

Davamı...

Qəlbimizdə hər zaman var olan bir hisslə yaşayırıq: ümid

Biz heç bitməyən, heç tükənməyən və qəlbimizdə daim var olan bir hisslə yaşayırıq:ümid... İnsan yeməklə, oksigenlə, qanla yaşamır əslində....

Davamı...

Möminin yaşayarkən özünü ölmüş kimi aparması şeytanın bütün oyunlarını pozan mühüm bir üsuldur

İnsanın ağlı Qurana uyğun olmadığı zaman qarışıq olmağa meyillidir. Bu halda, insan “ağıllı insan” olmaq xüsusiyyətini itirir....

Davamı...

İmtahan gözəldir

Hz. Adəmdən (as) etibarən hər bir insan fərqli yaradılış, fərqli xarakterlə var olub....

Davamı...

Ümidvar olmağın təməli: qədərə təslim olmaq

Allaha iman gətirən, axirətin varlığına inanan və Allahdan qorxan müsəlman hər şeyi yaradan Rəbbimizə özünü təslim edər....

Davamı...

Möminlərə qarşı qurulan tələlərin hamısı əvvəldən pozulmuşdu

İnkarçılar möminlərə qarşı mücadilə zamanı hər cür hiyləgər üsula əl atırlar....

Davamı...

Nefs insana bütün gücü ilə pisliyi əmr edir

İnsanların ən böyük səhvlərindən biri hər şeyin səbəblərə bağlı olduğunu düşünmələridir....

Davamı...