İSLAMİ hökmlər


Səbir və qətiyyətdə yarışmaq

Din əxlaqından uzaq cəmiyyətlərdə səbir etmək və dözmək çox vaxt eyni mənada başa düşülür....

Davamı...

Ana və ata ilə ən gözəl şəkildə davranmaq

Allah sevgisi əsl xoşbəxtliyin və rahatlığın qaynağıdır...

Davamı...

Quran əxlaqının bütün dünyaya anladılması

Qiyamət yer üzündəki bütün cəmiyyətlərin başına gələcək axırıncı müsibətdir....

Davamı...

Ataların batil dininə itaət etməmək

İnananlar batil inanclardan və ənənələrdən deyil, Allah´ın kitabından məsul tutulacaqlar. ...

Davamı...

Şükür etmək

İnananlar hansı vəziyyətdə olmalarından və hansı hadisəni yaşamalarından asılı olmayaraq, Allah´a şükür edirlər...

Davamı...

Yaxşı danışmaq, gözəl sözlü olmaq

Mömin adam gün ərzində qarşılaşdığı insanlara gözəl tərzdə xitab edir....

Davamı...

Allah rizası üçün bağışlamaq

Bəzən bilmədiyindən, bəzən unudub yanıldığından, bəzən də nəfsinin ya da şeytanın təlqinlərinə aldandığından səhv edə bilər. ...

Davamı...

Gözəl əxlaqa çağırmaq

Elçilər və inananlar tarix boyu insanları Allahın yoluna və gözəl əxlaqa dəvət etmişlər. ...

Davamı...

Boş və faydasız işlərdən üz çevirmək

Mömin boş və faydasız işlərlə maraqlanmaz və bu cür işlərlə məşğul olmaz....

Davamı...

İslam hakimiyyətində din və ibadət azadlığı

Hz. Muhəmmədin (səv) dövründən başlayaraq İslam torpaqlarında həmişə din azadlığı hakim olmuşdur. ...

Davamı...

Hər hadisəni yaradanın Allah olduğunu bilmək...

İnsanların bir çoxu xeyirli bildiyi hadisələrlə xoşbəxt olduğu halda, pis görünən hadisələrə görə hüznə düşürlər. ...

Davamı...

Saleh əməllərdə yarışmaq

Quranda tez-tez işlədilən ifadələrdən biri “saleh əməl” ifadəsidir. Saleh kəlməsi gözəl, doğru, xeyirli mənalarını ifadə edir....

Davamı...