Peyğəmbərlər


Əhli-Sünnə etiqadının əhəmiyyəti

Quranın həyata keçirilməsi və tətbiq olunması mənasını verən sünnədən üz çevirirlər. Halbuki ortaya çıxan bu "sünnəsini tərk etmiş İslam" axını Quranın hökmlərini gözardı edir. ...

Davamı...

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) dilindən Cənnət

Əksər insan Cənnəti buludların içində, sis pərdəsinin arxasında, ağ rəngin hakim olduğu, işıqlı yuxu aləmi kimi təsəvvür edir....

Davamı...

Peyğəmbərimizin (SƏV) gözəl xasiyyətlərindən bəziləri

"Rəsulullah insanların ən yumşaq xasiyyətlisi, ən igidi, ən ədalətlisi və ən namuslusu idi....

Davamı...

Peyğəmbərimizin (səv) bütün bəşəriyyətə nümunə olan ədaləti

Hz. Muhəmmədin (səv) peyğəmbərlik etdiyi dövrdə onun nümunəvi ədalətini göstərən bir çox hadisə baş vermişdir. ...

Davamı...

Peyğəmbərimizin (SƏV) hədislərində bildirdiyi qeyb xəbərlərindən bəziləri Misirin fəthi

“Siz Misiri fəth edəcəksiniz. Misir (pula) "kirat" deyilən yerdir. Oranın xalqına xeyir tövsiyə edin. Onların bir zimmət (qorunma), bir də rahim (qan qohumluğu) haqqı vardır.”...

Davamı...

Peyğəmbərimizə (SƏV) Quran ilə bildirilən qeyb xəbərlərindən bəziləri

Peyğəmbərimizə (səv) Quran vasitəsilə gələcək haqqında verilən xəbərlərdən biri Rum surəsinin əvvəlində bildirilir. ...

Davamı...

Peyğəmbərimizin (səv) gələcəklə bağli verdiyi xəbərlər

Hz. Yusufa (əs) verilən elmin bənzəri başqa peyğəmbərlərə də verilmişdir. Allah ayələrdə elçilərindən seçdiyi kəslərə qeyb xəbərlərini açıqlayacağını belə bildirmişdir:...

Davamı...

Peyğəmbərimizə itaət edənlər xilas olanlardır

Peyğəmbərimizi (səv), həmçinin əxlaqına və təqvasına görə ona bənzəyən digər peyğəmbərləri nümunə götürmək lazımdır....

Davamı...

Rəsulullahın (səv) yolu İslam dünyası üçün bir nurdur

Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun (Quranın) ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır. (Əraf surəsi, 157) ...

Davamı...

Peyğəmbərlərimizin (SƏV) gözəl əxlaqı

Peyğəmbərimiz (səv) ancaq ona vəhy olunanlara tabe olmuşdur ...

Davamı...

O, Allah’ın Elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur

İnsanları Allah’ın yoluna, hidayətə dəvət edib və bütün inananların yol göstərəni olub....

Davamı...

Peyğəmbərimiz Hz Məhəmmədin (s.ə.v) duaları

Quranda "Həqiqətən də, sən böyük əxlaq sahibisən! (Qələm surəsi, 4) ayəsi ilə tanıdılan son peyğəmbər Muhəmməd (s.ə.v.) gecənin bir hissəsini dua, zikr və ibadətlə keçirirdi. ...

Davamı...