Peyğəmbərlər


Allahı sevən peyğəmbərləri və möminləri də sevər

Peyğəmbərlər Allahın ən sevdiyi, Özünə ən yaxın dost etdiyi, ən saleh möminlərdəndir. ...

Davamı...

Hz. Məryəm

Hz. Məryəm Quranda iffəti, səbri, səmimiyyəti, imanda qərarlılığı və qınayanın qınamasından qorxmaması ilə tanınan mömindir....

Davamı...

Rəsulların Allaha olan güclü imanları

Möminlər arasında Allaha ən yaxın, Onunla əlaqəsi ən güclü olanlar əlbəttə ki, rəsullardır....

Davamı...

Hz. Süleymana atılan böhtan

Quranda da bildirildiyi kimi, hz. Süleyman çox böyük bir mal-mülkün və sərvətin sahibi olmuşdur....

Davamı...

Hz. İbrahim

Hz. İbrahim Allah`ın Quranda bir çox mövzuda nümunə göstərdiyi peyğəmbərdir. ...

Davamı...

Peyğəmbərimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Allah`ın Quranı vəhy etdiyi və göndərdiyi sonuncu peyğəmbərdir. ...

Davamı...

Peyğəmbərlərə iman

Allah insanlara hər dövrdə doğrunu və yanlışı göstərən, Özünün razı olduğu əxlaqı öyrədən elçilər göndərmişdir. ...

Davamı...

Hz. Nuh

Hz. Nuh da söz eşitməyən qövmünə Allah`ın dinini qərarlılıqla təbliğ edən peyğəmbərlərdən biridir. ...

Davamı...

Peyğəmbərimizin (səv) aləmlərə örnək təvəkkülü

Peyğəmbərimiz (səv) Məkkədən çıxanda müşriklər onu öldürmək məqsədilə təqib etmişdilər. ...

Davamı...

Hz.Muhammədin (səv) tək rəhbəri Quran idi

Dolayısilə, Rəsulullahın (səv) sünnəsi Quranın həyatda tətbiq edilməsidir....

Davamı...

Peyğəmbərimizin (səv) xəbər verdiyi qiyamət əlaməti ola bilərmi?“Səhraya batan ordu”

Peyğəmbərimiz hz. Muhəmmədin (səv) hədislərində qərbdəki və şərqdəki yerə batmalardan başqa “Ərəb yarımadasındakı üçünçü batmaya” da diqqət çəkilir....

Davamı...

Peyğəmbərlərin qövmlərini namaza dəvət etməsi və namazın əhəmiyyəti

İmanlı insan ibadətlərinə olduqca diqqətlə yanaşmalı, Allahın (cc) vacib buyurduğu namaz, oruc və dəstəmaz ibadətlərini həyatı boyunca şövqlə davam etdirməlidir. ...

Davamı...