AXİRƏT


Cəhənnəmdəki mənəvi əzab

Cəhənnəmdə yaşanacaq alçaldılma da insanların çöhrəsinə təsir edəcək, üzlərindəki zillət zаhirə vuracaqdır....

Davamı...

Cəhənnəmdəki əzab

Cəhənnəmdəki atəş insan vücudunun hər nöqtəsinə böyük ağrılar verir....

Davamı...

Surun ikinci dəfə üfürülməsi və ölülərin dirildilməsi

Surun ilk dəfə üfürülməsi ilə Yer və göy parçalаnаrаq, bütün maddi kainat dаrmаdаğın ediləcək. ...

Davamı...