AXİRƏT


Ölüm son deyil, başlanğıcdır

Cahiliyyə inancına görə, bir insanın başına gələn ən pis hadisələrdən biri yaxınının və ya özünün ölümüdür....

Davamı...

Saxta dünyaya aldananalar həmişə sıxıntı içindədirlər

İnsanların həyatı boyu qarşılaşdığı hər hadisə, eşitdiyi hər söz, gördüyü hər şey ancaq Allah`ın izni ilə yaradılır. ...

Davamı...

Gərçək Məskən: Axirət

Dünyanı bəzəyən bütün amillər, zənginlik, fəaliyyət, ailə, övladlar, uğur və s. Qurana görə, əslində müvəqqəti, aldadıcı və boş bir şeydir:...

Davamı...

Axirət inancının güclü olması ilə səmimi dindar olmaq mümkündür

Axirət mövzusunda bu şəkildə özlərini aldatma yolunu seçən insanların bu məntiqləri bütün düşüncə və davranışlarında əks olunur....

Davamı...

Kainatın ölümündən sonra

İnkarçı bir insan qarşılaşacağına əsla inanmadığı, hətta bu inamsızlığı nəticəsində davamlı rədd etdiyi və həyatı boyunca düşüncəsindən qaçdığı axirət həqiqəti ilə artıq qarşı-qarşıyadır...

Davamı...

Kainatın Məhvi

Quranda bizə kainatda mövcud olаn bütün yaradılmışlarla yanaşı, kainatın özünün də bir ölümünün olduğu xəbər verilir. ...

Davamı...

Ölümdən ibrət almayanların dünyadakı və axirətdəki vəziyyəti

İnsanların əksəriyyəti “ölüm həyatın bitdiyi andır” şəklində yanlış və qeyri-kafi bir təsəvvürə mаlikdir. ...

Davamı...

Dünya Həyatının Faniliyi

İnsan nə üçün tez-tez təmizlənmək məcburiyyətindədir? Nə üçün təmizliyə diqqət etməsə, bədəni və ağzı qoxuyar, dərisi və saçı yağlanar? Nə üçün tər və tərin qoxusu son dərəcə pisdir? ...

Davamı...

Həqiqi Ölüm və Görünən Ölüm

Necə öləcəyinizi, ölümün necə bir şey olduğunu, ölərkən nələr olacağını heç düşünmüsünüzmü?...

Davamı...

DÜNYANI AXİRƏTDƏN ÜSTÜN TUTANLAR

Keçmişdə kralların, hökmdarların, fironların bir çoxu əldə etdikləri var-dövlətin onları ölümsüz edəcəyini zənn etmiş, hətta mallarının bir qismini də özləri ilə birlikdə məzara dəfn etmişlər....

Davamı...

AXİRƏTDƏKİ SONSUZ ZƏNGİNLİYİ SEÇMƏK

Əsl zənginlik Allah’a iman gətirən və dünyanın müvəqqəti bər-bəzəklərinə lazım olduğundan çox əhəmiyyət verməyən, hər şeyin yalnız Allah’dan gəldiyini bilən möminlərə aiddir. ...

Davamı...

AXİRƏT ÜÇÜN “CİDDİ SƏY” GÖSTƏRMƏK

Bir insanın dünyaya gəlməsi, yaşaması Allah’ın istəyi ilə reallaşır. Bu həqiqəti dərk edən insan üçün Rəbbimizə duyulan böyük sevgi və Onun razılığını qazanmaq çox vacibdir. ...

Davamı...