AXİRƏT


Hər şeyin əsli axirətdədir

İnsanlar axırda Allah`a dönəcəklər və axirətdə hər şeyin əslini görəcəklər....

Davamı...

Saxta dünyanın oda çağıran rəhbərləri

Tarix boyu hər cəmiyyətin inkarçıları arasında insanları yönləndirən, hərəkətləri örnək alınan şəxslər yaşamışdır....

Davamı...

Qiyamət günü

Göy yarılıb dağ edilmiş yağ kimi qıpqırmızı olacaqdır. (Rəhman surəsi, 37)...

Davamı...

Dünyada yolçu olmaq...

Zaman çox sürətli keçir, sanki bir şeylə yarışır və getdikcə də sürətlənir. ...

Davamı...

Axirətə gözəl keçid gözəl ölüm

Surun ikinci dəfə üfürülməsi ilə birlikdə insanlar dirildilir və hesaba çəkilmək üçün bir yerə toplanır. ...

Davamı...

Cənnət insan idrakı sərhədlərinin fövqündədir

Dünyəvi şərtlərdə insan cismani olaraq zəif yaradıldığına görə çox tez yorulur....

Davamı...

Cəhənnəm əhlinin öz aralarındakı mübahisəsi

Cəhənnəmdə bu insanlar keçmişdə itaət etdikləri və onları yoldan çıxarmış "əfəndilərinə" və "böyüklərinə" Allahdan lənət istərlər....

Davamı...

Qiyamət günü yaxınlaşaraq gəlir

İstər gənc olun, istərsə də yaşlı, keçən hər gün, hətta hər dəqiqə ölümə bir az da yaxınlaşırsınız....

Davamı...

Vicdan və Quran axirətə yəqinliklə iman etməyi əmr edir

Dünya həyatı müvəqqəti bir yerdir, əsl həyat isə ölümdən sonar başlayan axirət həyatıdır, ...

Davamı...

Asan hesab

Dünya və kainat geriyə yolu olmayan bir yoxluğa səhnə olmaqdadır. ...

Davamı...

Axirətin xatırladılması

Cahil cəmiyyətdəki insanların başlıca iman məsələlərindən biri axirətin varlığına kifayət qədər inanmamasıdır. ...

Davamı...

Dünyadakı gözəlliklər əskik və qüsurludur

Allah insanı quru palçıqdan yaratmış və ona Öz ruhundan üfürmüşdür, insanı yoxdan var etmişdir. ...

Davamı...