Ayəlİ rəsmlər


Ali İmran surəsi 133

Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış, genişliyi göylər və yer qədər olan Cənnətə tələsin.(Ali İmran surəsi 133)...

Davamı...

İsra surəsi 36

Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə... (İsra surəsi 36)...

Davamı...

Hicr surəsi 55

...Sən ümidini üzənlərdən olma!” (Hicr surəsi 55)...

Davamı...

Təhrim surəsi 8

Ey iman gətirənlər! Allaha səmimi olaraq tövbə edin… (Təhrim surəsi 8)...

Davamı...

Ali İmran surəsi 195

… Gözəl mükafat məhz Allahın dərgahındadır”.(Ali İmran surəsi 195)...

Davamı...

Ali İmran surəsi 103

Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və dağılıb ayrılmayın… (Ali İmran surəsi 103)...

Davamı...

Bəqərə surəsi 214

Yoxsa siz elə güman edirdiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən Cənnətə daxil olacaqsınız? Onlara elə sıxıntı və xəstəlik üz vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla ...

Davamı...

Qəmər surəsi 54-55

Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və çaylar kənarında, Qadir Hökmdarın hüzurundakı haqq məclisində olacaqlar! (Qəmər surəsi 54-55)...

Davamı...

Ali İmra surəsi 101

Sizə Allahın ayələri oxunduğu və Onun Elçisi sizinlə olduğu bir vaxtda, siz necə küfr edirsiniz? (Ali İmra surəsi 101)...

Davamı...

Kəhf surəsi 18

Onlar yatmış ikən sən onları oyaq hesab edərdin...(Kəhf surəsi 18)...

Davamı...

İxlas surəsi 1

De: “O Allah Təkdir! (İxlas surəsi 1)...

Davamı...

Ali İmran surəsi 139

Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə, üstün olacaqsınız. (Ali İmran surəsi 139)...

Davamı...