Ayəlİ rəsmlər


Muminun surəsi 97-98

De: “Ey Rəbbim! Şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram! Onların mənə yaxınlaşmalarından Sənə sığınıram, ey Rəbbim!” (Muminun surəsi 97-98)...

Davamı...

Tövbə surəsi 51

De: “Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim Himayədarımızdır. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər!” (Tövbə surəsi 51)...

Davamı...

Nəhl surəsi 125

Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et... (Nəhl surəsi 125)...

Davamı...

Bəqərə surəsi 153

Ey iman gətirənlər! Səbr etmək və namaz qılmaqla (Allahdan) kömək diləyin. Həqiqətən, Allah səbr edənlərlədir! (Bəqərə surəsi 153)...

Davamı...

Ənkəbut surəsi 3

...Allah doğru danışanları da, yalançıları da aşkara çıxardacaqdır. (Ənkəbut surəsi 3)...

Davamı...

Şura surəsi 6

Allahdan başqası ilə dostluq edənlərə Allah Özü nəzarət edir... (Şura surəsi 6)...

Davamı...

İnşiqaq surəsi 6

Ey insan! Sən, həqiqətən də, səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan. Sən Onunla qarşılaşacaqsan! (İnşiqaq surəsi 6)...

Davamı...

Ali İmran surəsi 51

Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət edin! (Çünki) bu, düz yoldur”. (Ali İmran surəsi 51 )...

Davamı...

Duxan surəsi 19

Allaha qarşı təkəbbür göstərməyin. (Duxan surəsi 19)...

Davamı...

Bəqərə surəsi 286

Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma!...(Bəqərə surəsi,286)...

Davamı...

Hicr surəsi 49

Qullarıma xəbər ver ki, Mən, Bağışlayanam, Rəhmliyəm. (Hicr surəsi 49)...

Davamı...

Ənbiya surəsi 89

..Ey Rəbbim! Məni tənha buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısan! (Ənbiya surəsi 89)...

Davamı...