Quran möcüzələrİ


Yuxuda hərəkət etməyin əhəmiyyəti

"Onlar yuxuda ikən sən onları oyaq sanardın. Biz onları sağa-sola çevirirdik. Onların iti də iki əlini uzadıb yatmışdı. Əgər sən onları görsəydin, yəqin ki, dönüb qaçar, dəhşət səni bürüyərdi". ("Kəhf" surəsi, 18/18)...

Davamı...

Yuxuda qulaqların aktiv olması

"Biz onları mağarada illərlə qulaqlarına vurduq (yuxuya verdik)". (Kəhf surəsi, 18/11)...

Davamı...

Təkrar qida istehsalı

"Şübhəsiz ki, toxumu da, çərdəyi də cücərdib çatladan, ölüdən diri, diridən də ölü çıxaran Allah`dır. Budur Allah! Axı siz Ondan nə cür döndərilirsiniz?" ("Ənam" surəsi, 6/95)...

Davamı...

Qarışqaların əlaqəsi

«Nəhayət, onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir dişi qarışqa dedi: "Ey qarışqalar! Yuvalarınıza girin ki, Süleyman və ordusu özləri də bilmədən sizi (ayaqları altında) basıb əzməsinlər!"» («Nəml» surəsi, 18) ...

Davamı...

Bir yerdə hərəkət edən çəyirtkələr

«Onlar gözlərini zəlilanə aşağı dikib sanki səpələnmiş çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar». («Qəmər» surəsi, 7)...

Davamı...

Biomimetika: Canlılardakı planlardan nümunə götürmək

«Şübhəsiz ki, heyvanlarda da sizin üçün bir ibrətlər vardır. Biz onların qarınlarındakı qanla ifrazat arasında olan içənlərin boğazından rahat keçən təmiz südü sizə içirdirik». («Nəhl» surəsi, 66) ...

Davamı...

Heyvanat cəmiyyətlərinin varlığı

"Yerdə gəzən elə bir heyvan, iki qanadı ilə uçan elə bir quş yoxdur ki, sizin kimi ümmətlər olmasın..." ("Ənam" surəsi, 6/38)...

Davamı...

Mikroskopik həyatın mövcudluğu

"Yerin yetişdirdiklərindən, onların özlərindən və bilmədiklərindən cütlər yaradan Allah pak və müqəddəsdir!" "...Sizin bilmədiyiniz daha neçə-neçə şeyləri də yaradır" ("Nəhl" surəsi, 16/8)...

Davamı...

Hərəkət etməyin, yuyunmağın və su içməyin sağlamlığa faydası

«Bəndəmiz Əyyubu da yad et! Bir zaman o öz Rəbbinə müraciətlə belə demişdi: "Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur!" Ona belə buyurduq: "Ayağını tərpət! Bu, yuyunacaq və içiləcək sərin sudur!"» («Sad» surəsi, 41-42)...

Davamı...

Aorta – koronar şuntlama əməliyyatı

Məlum olduğu kimi, hər orqanın həyatını davam etdirməsi və vəzifəsini yerinə yetirməsi üçün onun qan dövranı yolu ilə qidalanması lazımdır....

Davamı...

Şəfa mənbəyi olan bir bitki – Zeytun

Quranda diqqətimizi cəlb edən qidalardan biri də zeytundur....

Davamı...

Donuz əti və onun sağlamlığa zərəri

Donuz əti yeməyin insan sağlamlığına zərər verən bir çox cəhətləri var. ...

Davamı...