Quran möcüzələrİ


Kosmosun kəşfi

İnsanların kosmosu tədqiq və kəşf etməsi 1957-ci il oktyabr ayının 4-də SSRİ-nin “Sputnik” peykinin kosmosa göndərilməsi ilə başlandı...

Davamı...

Məkkənin fəth edilməsi

“And olsun ki, Allah-Taala öz Peyğəmbərinin röyasının çin olduğunu təsdiq etdi. Əgər Allah istəsə, siz əmin-amanlıqla, saçlarınızı qırxdırmış, (bəziniz) qısaltmış halda və qorxmadan Məscidül-hərama daxil olacaqsınız. Al...

Davamı...

Bizansın qələbəsi

Quranın gələcəklə bağlı verdiyi xəbərlərdən biri “Rum” surəsinin əvvəlindəki ayələrdə qeyd edilib. ...

Davamı...

Quranda 19 Möcüzəsi

Quranın riyazi möcüzələrinin başqa biri isə 19 rəqəminin ayələrin içinə şifrlənmiş bir şəkildə yerləşdirilməsidir. ...

Davamı...

Quranda əbcəd hesabı

Ərəb əlifbasında hər hərfin bir dəyəri var. Yəni ərəb dilində hər hərf bir rəqəmə uyğun gəlir. ...

Davamı...

Quranda sözlərin təkrarı

Quranın indiyə qədər incələdiyimiz möcüzəli xüsusiyyətlərindən biri də "riyazi möcüzələri"dir....

Davamı...

Dolu, şimşək və göy gurultusunun meydana gəlməsi

"...Allah göydən dağlar kimi (çox və böyük) dolu yağdırar, sonra da onunla istədiyini bəlaya düçar edər, istədiyindən də onu sovuşdurar. Buludların şimşəyinin parıltısı az qala gözləri kor edər". ("Nur" surəsi, 30/43)...

Davamı...

Mayalandırıcı küləklər

"Biz yüklənmiş (tozlandıran) külək göndərdik, göydən yağmur endirib sizə su verdik". ("Hicr" surəsi, 15/22)...

Davamı...

Küləklərin əmələ gəlməsindəki nizam

"...Küləkləri (müəyyən bir nizam içində) istiqamətləndirməsində ağılla düşünən qövmlər üçün dəlillər vardır". ("Casiyə" surəsi, 45/5)....

Davamı...

Fotosintezin səhər vaxtı başlaması

«Qaralmaqda olan gecəyə and olsun və nəfəs almağa başladığı vaxt dan yerinə...» («Təkvir» surəsi, 17-18) ...

Davamı...

Yüksəklik artdıqca döş qəfəsinin daralması

İnsan yaşaya bilmək üçün oksigenə və hava təzyiqinə ehtiyac hiss edir....

Davamı...

Gecələr hərəkətin azalması

"...Gecəni bir istirahət vaxtı, günəşi və ayı bir ölçü vasitəsi edən də Odur..." ("Ənam" surəsi, 6/96)...

Davamı...