Axırzaman və MEHDİ (əs)


Hz. Mehdinin çıxış əlamətlərinin ard-arda meydana gəlməsi

Hz. Mehdinin çıxış əlamətlərinin ard-arda meydana gəlməsi...

Davamı...

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), özünü alim kimi göstərən bəzi insanların Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə edən dəccal sisteminə dəstək olacaqlarını bildirmişdir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), özünü alim kimi göstərən bəzi insanların Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə edən dəccal sisteminə dəstək olacaqlarını bildirmişdir ...

Davamı...

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) axır zamanda bir-birinin ardınca zalım diktatorların gələcəyini xəbər vermişdir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) axır zamanda bir-birinin ardınca zalım diktatorların gələcəyini xəbər vermişdir ...

Davamı...

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) müsəlmanlara ən çətin şərtlər altında olsalar belə, hz. Mehdi (ə.s)-ı tapıb tabe olmalarını söyləmişdir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) müsəlmanlara ən çətin şərtlər altında olsalar belə, hz. Mehdi (ə.s)-ı tapıb tabe olmalarını söyləmişdir...

Davamı...

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın adının həm öz adına uyğun, həm də peyğəmbərin adı kimi olacağını söyləmişdir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın adının həm öz adına uyğun, həm də peyğəmbərin adı kimi olacağını söyləmişdir ...

Davamı...

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s) və camaatının hər cür fitnəyə qarşı mübarizə aparacağını xəbər vermişdir

"Ümmətimin sonunda elə kəslər olacaq ki, ilk ümmətimə verilən savabın eynisi onlara da veriləcək. FİTNƏ ƏHLİYLƏ MÜBARİZƏ EDƏRLƏR VƏ İNSANLARA YAXŞILIĞI ƏMR EDƏR, PİS ŞEYLƏRDƏN ÇƏKİDİRƏRLƏR." ...

Davamı...

Mehdinin bədəni və səsi çox güclü olacaq, eyni zamanda da sözləri və fikirləri ilə dünya səviyyəsində çox böyük təsir göstərəcəkdir

Mehdinin bədəni və səsi çox güclü olacaq, eyni zamanda da sözləri və fikirləri ilə dünya səviyyəsində çox böyük təsir göstərəcəkdir ...

Davamı...

Mehdi, bir çox xüsusiyyətiylə peyğəmbərlərə bənzəyəcək

BİZİM QAİMİMİZ (HZ. MEHDİ) İLƏ ALLAHIN RƏSULLARI ARASINDA BİR SIRA OXŞARLIQLAR VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, ƏYYUB VƏ MƏHƏMMƏD SALLALLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİH PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏR BİRİ İLƏ BİR OXŞARLIĞI VARDIR...

Davamı...

Hz. Mehdi (ə.s) Allahın ilhamıyla insanları çox yaxşı tanıyacaq; verdiyi qərarlarda şahid lazım olmayacaq

Hz. Mehdi (ə.s) Allahın ilhamıyla insanları çox yaxşı tanıyacaq; verdiyi qərarlarda şahid lazım olmayacaq ...

Davamı...

Allah nemətlərini artırdıqda da insan qəflətə düşməkdən çəkinməlidir

İnsan sıxıntılarla üzləşdikdə, həyatı ilə bağlı qurduğu planları baş tutmadıqda daha dərin və səmimi bir ixlasla üzünü Allah`a tutur. ...

Davamı...

İnsanlar hz. Mehdi (ə.s)–dan əvvəl çəkinəcəklər (qorxacaqlar) sonra sanki qaçaraq ona tabe olacaqlar.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət olunan bu hədisdə insanların əvvəl hz. Mehdi (ə.s)-ı qəribə, səhv yolda olan və səhv biri kimi görəcəklərinə diqqət çəkilmişdir...

Davamı...