Axırzaman və MEHDİ (əs)


İslam və xurafat: iki fərqli və bir-birinə zidd din

İslam və xurafat bir-birindən tamamilə fərqli, hətta bir-birinə tamamilə zidd iki müxtəlif dindir....

Davamı...

Hz. Mehdinin (əs) öldüyü zənn ediləcək

Qaimin İsa ibn Məryəm ilə bənzərliyi nədir? Dedi ki: “İsa ilə Qaim arasındakı bənzərlik hər ikisinin də öldüyünün zənn edilməsidir.” ...

Davamı...

Kütləvi qətliamların baş verməsi

Mehdidən əvvəl genişmiqyaslı qətliamların baş verəcəyi böyük bir fitnə olacaq....

Davamı...

Müsəlmanlara qarşı təzyiqlərin artması

Rüku və səcdə edən hər kəsi cəzalandırar. Zülm edər, fitnə-fəsad törədər. Alim və zahidləri qətlə yetirər, bir çox şəhərləri işğal edər...

Davamı...

Şəhərlərin yox olması

“Böyük şəhərlər dünən sanki yoxmuş kimi məhv olar". (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 38) ...

Davamı...

Quyruqlu ulduzun çıxması

Mehdinin çıxışından əvvəl (hər tərəfi) işıqlandıran quyruqlu ulduz çıxacaq. ...

Davamı...

Allahın açıq-aşkar inkar edilməsi

Allahın açıq-aşkar inkar edilməsi ...

Davamı...

Dünyanın hər yerini çaxnaşmaların bürüməsi

Qarışıqlığın dünyanın hər tərəfinə yayılacağı bildirilir. ...

Davamı...

Qadınların və uşaqların da qətl ediləcəyi fitnələrin baş verməsi

Hz. Mehdinin zühurundan əvvəl baş verən fitnələrdə qadınlar, uşaqlar, yaşlılar qətl ediləcək, məsum, günahsız insanlar öldürüləcək. ...

Davamı...

Kiçik və böyük məscidlərin dağıdılması

Süfyan quru bir vadidən (bölgədən) çıxar. Kelp qəbiləsindən qaraqabaq, daşürəkli adamlardan bir ordu qurar....

Davamı...

Hz. Mehdinin çıxışından əvvəl böyük qırğınlar baş verər

Hz. Mehdinin çıxışından əvvəl böyük qırğınlar baş verər ...

Davamı...

Fitnələrin artması

İnsanların dini yaşamağa çalışarkən başlarına gələn çətinliklər, şərtlər və mühitlər fitnə adlanır....

Davamı...