Qədər


Hər anımızda Quran əxlaqına görə hərəkət etməyi əsla unutmayın

Hər anımızda Quran əxlaqına görə hərəkət etməyi əsla unutmayın ...

Davamı...

Tək ilahın "Allah" olduğunu əsla unutmayın

Odur Allah. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Dünyada da, axirətdə də həmd-səna Ona məxsusdur. Hökm Onundur. Siz Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız! (Qasas surəsi, 70)...

Davamı...

Cənnətə ancaq salih möminlərin girəcəyini əsla unutmayın

Cənnətə ancaq salih möminlərin girəcəyini əsla unutmayın ...

Davamı...

Xətalarınıza görə dərhal tövbə edib bağışlanma istəməyi əsla unutmayın

Xətalarınıza görə dərhal tövbə edib bağışlanma istəməyi əsla unutmayın ...

Davamı...

Pis kimi görünən hadisələr qarşısındakı davranışı

Hər insan gün ərzində müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşa bilər. ...

Davamı...

Nemətlər qarşısında davranış

Vərdişin əmələ gətirdiyi baxış bucağını bir kənara qoyaraq hikmətli bir tərzdə ətraflarını müşahidə edən möminlər gördükləri hər şeyin Allahdan gələn bir nemət olduğunu anlayırlar. ...

Davamı...

Dünya həyatının beynimizdəki əksi İlə təmasda olduğumuz texniki həqiqətdir

Yaşadığımız dünyaya aid hər cür məlumatı və bildiyimiz hər şeyi duyğu orqanlarımız vasitəsilə öyrənirik....

Davamı...

Surətini izlədiyimiz həyatımız

Göz yalnız özünə gələn işığı elektrik siqnalına çevirməklə vəzifəlidir....

Davamı...

Keçmiş və Gələcək Qeyb Xəbəridir

Allah Quranın bir çox ayəsində qeybi, yəni görünməyəni, bilinməyəni, şahid olunmayanı bilənin yalnız Özü olduğunu bildirməkdədir:...

Davamı...

"Keçmiş" Anlayışı Yaddaşımızdakı Məlumatların Əsasında Meydana gəlir

"Keçmiş" Anlayışı Yaddaşımızdakı Məlumatların Əsasında Meydana gəlir ...

Davamı...

Günümüzə niyyət edərək - hər anımızı saleh əməllərlə keçirmək qərarı ilə - başlayaq

Günümüzə niyyət edərək - hər anımızı saleh əməllərlə keçirmək qərarı ilə - başlayaq ...

Davamı...