Adamlıq DİNİ


Etdikləri Pisliklərin Məsuliyyətini Başqalarının Üstünə Atmağa Çalışanlar

Bəzi insanlar bəzən sırf özlərini xilas edə bilmək üçün səmimiyyətsiz davranışlarının məsuliyyətini başqasının üstünə atırlar. ...

Davamı...

Günahsız Olduqlarını Sübut Etmək Üçün Bir Çox Yalan Danışanlar

Şeytanın təsiri ilə hərəkət edən bu insanların özlərini məsum göstərmək üçün istifadə etdikləri üsullardan biri də yalan danışmalarıdır....

Davamı...

Allah’ın Adından İstifadə edərək Özlərini Günahsız Göstərməyə Çalışanlar

Bəzi insanlar ətrafdakılara özlərini xoşniyyətli və günahsız göstərmək üçün səmimiyyətsiz şəkildə mənəvi dəyərlərdən istifadə edirlər...

Davamı...

İnsan özünü mənfi düşüncələrə təslim etməməlidir

İnsan özünü mənfi düşüncələrə təslim etməməlidir...

Davamı...

Deyinmək çirkin cahiliyyə vərdişidir

Deyinən adamın ruh halının Qurana uyğun olmaması və tamamilə cahiliyyəyə aid bir əxlaq yaşaması bunu görən möminlərdə ciddi narahatlığa səbəb olur. ...

Davamı...

Cahil cəmiyyətdə kişi xarakterindən müxtəlif nümunələr

Ailə, ətraf mühit, həyat şərtləri kimi təsirlərdən yaranan bir çox KİŞİ XARAKTERLƏRİnə rast gəlmək mümkündür. ...

Davamı...

Cahil cəmiyyətdəki evdar qadın

Cahil qadınlar cəmiyyətin onlara təlqin etdiyi xarakterin təsiri altındadırlar. ...

Davamı...

"Sonradan görən" xarakteri

Cahil cəmiyyətlərdə "sonradan görən" kimi tanınan şəxslər onlara qalan miras, ya da buna bənzər hadisə nəticəsində birdən-birə varlı olan orta təbəqəli insanlardır. ...

Davamı...

Sözə baxmırlar - Yaşlı insan xarakteri 3

Cahil cəmiyyətdəki qoca insanların cəlbedici xüsusiyyətlərindən biri də var....

Davamı...

Diqqəti cəlb etməyə çalışırlar - Yaşlı insan xarakteri 2

Diqqəti cəlb etməyə çalışmaq cahiliyyə cəmiyyətində istər qadın olsun, istər kişi, bütün qocalara xas xüsusiyyətdir, ancaq onlarda meydana gələn bu xarakterin ən mühüm səbəbi yenə cahiliyyə sisteminin yanlış əxlaqıdır....

Davamı...

Küsəyən və ürəyi yumşaq olurlar - Yaşlı insan xarakteri 1

Qocalan insanların çoxu həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən başqalarından asılı vəziyyətdə yaşayır və asılı olduqları bu insanlar da adətən uşaqları, nəvələri və ya digər yaxın qohumlarıdır...

Davamı...