Quran


Allah hər kəsin dualarını qəbul edir

Allah sonsuz güc və elmə sahibdir və dünyadakı hər şeyin sahibidir. ...

Davamı...

Haqq Rəbbinizdən gələndir

Din əxlaqından uzaq yaşayan cəmiyyətlərdə yanlış din anlayışı hakimdir. ...

Davamı...

Allah sıxıntı və ehtiyac olanın duasını qəbul edir

Dua vaxtları insanın Allaha yaxınlığının, dostluğunu və Ona nə qədər möhtac olduğunun anlaşıldığı vaxtlardır. ...

Davamı...

Quranda qadına verilən dəyər

Quran əxlaqının yaşanmadığı cahil cəmiyyətlərdə qadın və kişi üçün fərqli qanunlar müəyyən olunmuşdur. ...

Davamı...

Quranda kamil imandan nümunələr

İnsanın imanının və Allah qorxusunun qarşısında sərhəd qoyulmamışdır....

Davamı...

Quranda Təbliğ

Cahil cəmiyyətlərdə insanlar bir-biri ilə yalnız mənfəət xatirinə münasibət qurur. ...

Davamı...

Müsəlmanlar unutmamalıdır: Quran əxlaqı onları hər cür azğınlıqdan çəkindirir

Radikalizm üslubu Allah´ın möminlərə əmr etdiyi üsluba heç bir şəkildə uyğun gəlmir....

Davamı...

Quranı dinləməyənlərin gizli lideri: Şeytan

İnkarçıların öndərlərinin siyasəti xalq arasında təslimiyyətlə qarşılanır. ...

Davamı...

Qurana görə müsəlman yaxşı danışmalı, gözəl sözlü olmalıdır

Mömin adam gün ərzində qarşılaşdığı insanlara gözəl tərzdə xitab edir...

Davamı...

Quran əxlaqına görə mömin zənndən və dedi-qodudan uzaq olmalıdır

möminin hər an ağlındadır, mömin insan Rəbbimizin sevmədiyi davranışlardan gün ərzində qəti şəkildə qaçır....

Davamı...

Quran əxlaqında sevgi

Din əxlaqını yaşamayan insanların həqiqi mənada sevmələri və sevilmələri mümkün deyil. ...

Davamı...

Quranda söhbət

Möminlər üçün qarşılıqlı söhbət və bu söhbət əsnasında Allahın xatırlanması çox önəmli bir ibadətdir. ...

Davamı...