Ayəlİ rəsmlər

Munafiqin surəsi 8


Munafiqin surəsi 8

....Qüdrət yalnız Allaha, Onun Elçisinə və möminlərə məxsusdur... (Munafiqin surəsi 8)