Ayəlİ rəsmlər

Hədid surəsi 20


Hədid surəsi 20

Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir.(Hədid surəsi 20)