Ayəlİ rəsmlər

Zumər surəsi 55


Zumər surəsi 55

Əzab sizə fərqinə varmadığınız bir halda qəflətən gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilən ən gözəl (Sözə) tabe olun! (Zumər surəsi 55)