AXİRƏT

Qiyamət günü gerçəkləşəcək hadisələr


Qiyamət günü gerçəkləşəcək hadisələr

Qiyamət günü bütün insanlar aləmlərin Rəbbinin hüzurunda duracaqlar (“Mutəffifin” surəsi, 6). O gün canlılarla birlikdə bütün kainatın yox olduğu dəhşətli bir gündür. Bu yoxolma indiyə qədər heç bir yerdə görünməmiş hadisələr nəticəsində gerçəkləşəcək. O gün insanların, heyvanların, var olan (yaradılan) hər şeyin, qısası, bütün kainatın ölüm günüdür. O gün Allah`ın böyük qüdrətinin açıq şəkildə görüldüyü və insanların hamısı tərəfindən dərk edildiyi gündür. O gün inkarçılar üçün dəhşət, qorxu və ağrı-acı dolu bir gündür. O gün daha əvvəl yaşanmamış bir peşmançılıq, qorxu və təhqir edilmənin hiss ediləcəyi gündür.

Qiyamət gününün xüsusiyyətləri Quran ayələrində çeşidli bənzətmələrlə müfəssəl şəkildə anladılır. Bu bölümdə Quranda qiyamət günü gerçəkləşəcəyi bildirilən hadisələrin ətraflı təsviri verilib və Allah`ın ayələrdə bildirdiyi hadisələrin işarə etdiyi mənalardan bəhs ediləcək. Əlbəttə, hər şeyin ən doğrusunu Allah bilir və Allah`ın elmi sonsuzdur. Biz isə hər mövzuda olduğu kimi, qiyamət mövzusunda da yalnız Onun bizə bildirdiyi və öyrətdiyi qədər anlada bilərik.

Bu bölümdə anladılan hadisələrin hamısının qaynağı Quran ayələridir və onların hamısının gerçəkləşəcəyi qətidir. Bütün təsvirlərin gerçəkləşmə şəkli də Allah tərəfindən müəyyən edilmişdir. Fəqət bu hadisələr təxmin ediləndən daha çox fərqli formalarda gerçəkləşə bilər. Bizim qəti olaraq bildiyimiz şey Allah`ın vəd etdiyi hadisələrin mütləq yaşanacağı, insanların qiyamət günündə daha əvvəl heç qarşılaşmadıqları qeyri-adi bir mənzərə ilə qarşı-qarşıya qalacaqları və kainatın onun içindəki bütün canlılarla birlikdə tamamilə yox olacağı həqiqətidir. İnsanların isə bütün bunların səbəbini öyrənmə, bu fəlakətlərdən qaçıb qurtula bilmə, yaxud da çıxış yolu axtarmaq kimi bir ehtimalları olmayacaq. O gün hər kəsin görəcəyi həqiqət Allah`ın və axirətin varlığıdır.