Ayəlİ rəsmlər

Ənkəbut surəsi 64


Ənkəbut surəsi 64

Bu dünya həyatı əyləncə və oyundan başqa bir şey deyildir. Axirət yurdu isə əsl həyatdır. Kaş ki, biləydilər! (Ənkəbut surəsi 64)