AXİRƏT

iman gətirənlər cənnətlə müjdələnir


iman gətirənlər cənnətlə müjdələnir

 Qurani-kərimin bir çox ayəsində Allah`ın möminlərə cənnəti vəd etməsindən və möminləri bununla müjdələməsindən bəhs olunur. Bu müjdələnmə bu ayədə belə ifadə edilmişdir:

    “Rəbbi onları özündən bir mərhəmət, bağışlanma, razılıq və içində olanlar üçün tükənməz nemətlər olan cənnətlə müjdələr”(“Tövbə” surəsi, 21).

Bir başqa ayədə isə möminlər üçün belə deyilir:

    “Onlara dünyada da, axirətdə də müjdə vardır. Allah`ın sözləri heç vaxt dəyişməz. Bu, ən böyük qurtuluş və uğurdur”(“Yunis” surəsi, 64).


Allah`ın onları müxtəlif ayələrdə cənnətlə müjdələdiyinə, etdikləri saleh əməllərinin Allah dərgahında keçərli olduğuna, gözlədikləri gözəlliyin isə çox yaxın olduğuna ümid edən möminlərin qəlbini böyük bir sevinc bürüyür.

Qurani-kərimdə möminlərin mələklər vasitəsilə də müjdələnəcəyi bildirilir. Allah səmimi qəlbdən iman edib ona heç bir şeyi şərik qoşmayan, Allah`ın Qurani-kərimdə bildirdiyi əmr və tövsiyələrə bütövlükdə uyan və Qurani-kərim əxlaqına uyğun yaşamağa çalışan saleh qullar belə müjdəyə ümid edə bilərlər. Şübhəsiz ki, bu müjdə cənnəti bütün varlığı ilə arzulayan bir mömin üçün əvəzsiz sevincdir. Bu durum Qurani-kərimdə belə anladılır:

    “Şübhəsiz ki: “Rəbbimiz Allah`dır”, - deyən, sonra da düz olan kəslərə mələklər nazil olub belə deyəcəklər: “Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Biz dünyada da, axirətdə də sizin dostlarınızıq. Orada sizin üçün nəfsinizin çəkdiyi istədiyiniz hər şey vardır. Bağışlayan və rəhm edən Allah`dan ruzi olaraq”(“Fussilət” surəsi, 30-32).


Allah rəsullara da möminləri müjdələmək vəzifəsi vermişdir. Allah “Əhzab” surəsinin 47-ci ayəsində elçisinə möminlərə Onun özündən böyük bir fəzlin (mükafatın) olduğunu, “Yasin” surəsinin 11-ci ayəsində də Qurani-kərimə tabe olan və qeyblə Rəhmana qarşı qəlbi titrəyərək qorxan kimsələri bir bağışlanma və üstün bir əcrlə müjdələməsini əmr edib. “Zumər” surəsinin 17-ci ayəsində isə harama qulluq etməkdən çəkinənlər və Allah`a könüldən qulluq edənlər üçün müjdə olduğu xəbər verilir.

“Yunis” surəsinin 2-ci ayəsində isə Allah elçisinə: “...İman gətirənlərin yaxşı əməllərinə görə Rəbbi yanında gözəl mükafat gözlədiyi ilə müjdələ”, - deyə vəhy edir. Cənnətlə müjdələnən möminlərin ayələrdə bildirilən xüsusiyyətlərinə baxdıqda onların Allah`a qarşı son dərəcə səmimi və aciz olduqlarını bildirən, Qurani-kərimə və elçiyə itaət edən, Allah`dan qorxan ixlaslı qullar olduqlarını görürük.