Ayəlİ rəsmlər

Mümin surəsi 14


Mümin surəsi 14

Kafirlərin xoşuna gəlməsə də, dini məhz Allaha aid sayıb, Ona dua edin! (Mümin surəsi 14)