İnsan ruhu

Şüur möcüzəsi


Şüur möcüzəsi

Beyin hisslərlə əlaqəli olaraq çalışan və müvafiq mərkəzlərdə bu hissləri toplayaraq onları birləşdirən bir orqandır. Ancaq beyinlə əlaqəli bütün məlumatlar alimlərə şüur haqqında axtardıqları cavabı vermir. Nümunə olaraq, görmə fəaliyyətinin necə baş verdiyinə nəzər salaq. Bir cisimdən, məsələn, çiçəkdən gələn xəbərdarlıq gözümüzə çatır. Göz bir kamera kimi bu görüntünü tutur və beyindəki sinirlərə ötürür. Sinirlər boyunca gedən çiçək görüntüsünə aid məlumatlar beyinin görmə mərkəzinə çatır və bu bölgədə çiçək görüntüsü meydana gəlir. Bura qədər baş verənlər beyinin mexaniki funksiyalarıdır. Ancaq beyinin görmə mərkəzində yaranmış çiçək görüntüsünü görən, onun bir çiçək olduğunu anlayan, hafizəsindəki digər çiçəklərlə fərqləndirən, ondan aldığı qoxularla xatirələri canlanan varlıq beyinin maddi quruluşundan tamamilə fərqlidir. Beyinin içində yaranan görüntünü bir gözə ehtiyac olmadan görən, bu görüntünün qoxusunu bir buruna ehtiyac olmadan alan bir varlıq var. Alimləri heyrətləndirən məqam da budur.

Beyinin sinirlərdən, atomlardan ibarət maddi quruluşu insanın xidmətinə verilmiş mükəmməl mexanikadır. Ancaq insanın ruhuna aid olan və insanı insan edən xüsusiyyətlər beyinin bu maddi quruluşundan fərqlidir. Beyin bu xüsusiyyətlərin ortaya çıxmasında sadəcə bir vasitəçidir. Ruh xarici dünyanın beyində hisslərlə fokuslanan görüntüsü ilə əlaqədə olur.

Şüur mövzusu üzrə tədqiqat aparan alimlərdən biri Ecclesin bu mövzudakı fikri belədir:

“Materialist fikirlər bizim şahid olduğumuz bənzərsizlik qarşısında çarəsiz qaldıqları üçün Ruh məfhumunun təbiət qanunlarını aşan xüsusiyyətdə olduğunu qəbul etmək məcburiyyətində qalıram. Teoloji terminlərlə açıqlasaq, hər bir ruh döllənmə və doğum arasında yaranan dölə köçürülmüş yeni bir ilahi yaradılışdır deyə bilərik”.

Şüur bir anda ortaya çıxmış, sadəcə insana xas keyfiyyətdir. Allah bu keyfiyyəti insana düşünüb dərk etməsi üçün vermişdir. İnsanın üzərinə düşən isə aləmləri yoxdan var edən uca Allah`ı lazımi şəkildə təqdir etmək və ona verilən saysız nemətlərə hər an şükür etməkdir.