İnsan ruhu

Ruhun varlığı nəyi sübut edir?


Ruhun varlığı nəyi sübut edir?

Ruhun varlığı yaradılışın sübutudur. Ruh və ruha aid xüsusiyyətlər təkamül nəzəriyyəsinin təsadüf iddiası ilə, ya da materialist fəlsəfənin “yaradılmış maddə” düşüncəsi ilə əsla izah oluna bilməz. Neyronlar və onları yaradan atomlar düşünə, qərar verə, fəlsəfi fikirlər söyləyə bilməzlər, sevgi, şəfqət hisslərini duymazlar. Tək gerçək varlıq olan uca Allah içində olan bütün canlılarla birlikdə kainatı yaratmış və hər an yaratmağa davam edir. İnsanı insan edən xüsusiyyət Allah`ın insana verdiyi ruhdur. Hər insan özü əvvəldən təyin edilmiş ölüm vaxtı gələndə ruhunu yenə Allah`a təslim edəcək və dünyadakı ömrü bitəcək. Ruh isə axirətdəki sonsuz həyatında varlığını davam etdirəcək.