Axırzaman və MEHDİ (əs)

Hz. Mehdinin (əs) öldüyü zənn ediləcək


Hz. Mehdinin (əs) öldüyü zənn ediləcək

Şeyx Sadiq (rə) atası Səəddən, o da Əbu ibn Umeyrdən nəql etdi: Cəfərin bunu soruşduğunu eşitdim:

Qaimin İsa ibn Məryəm ilə bənzərliyi nədir? Dedi ki: “İsa ilə Qaim arasındakı bənzərlik hər ikisinin də öldüyünün zənn edilməsidir.”  Bihar-ül Envar, 51-52-53. Cildlər İngiliscə tərcüməsi, 1. Cild, səhifə:263

Peyğəmbərimiz (səv) yuxarıdakı hədisdə hz. Mehdinin (əs) də eynilə hz. İsa (əs) kimi öldüyünün zənn ediləcəyini bildirmişdir.