Ayəlİ rəsmlər

İsra surəsi 9


İsra surəsi 9

Həqiqətən, bu Quran (insanları) ən doğru yola yönəldir və yaxşı işlər görən möminlərə, özləri üçün böyük mükafat olacağı ilə müjdə verir. 

(İsra surəsi 9)