Yaradılış DƏLİLƏRİ

ALBULOIDEI (QILÇIQLI BALIQ)


ALBULOIDEI (QILÇIQLI BALIQ)


QALIQ NO: SF3429


YAŞ: 95 milyon il


DÖVR: Təbaşir


BÖLGƏ: Nammoura, Livan